Oprichting BV goedkoper

De verplichting om bij het oprichten van een BV langs de notaris te gaan verdwijnt, om ondernemers minder kosten te laten maken. De ministeries van Veiligheid en Justitie (V&J) en EL&I  bereiden een wetswijziging voor om de verplichte notariële akte af te schaffen. Het  streven is om dit voorstel komend jaar naar de Tweede Kamer te sturen. De afschaffing van de verplichting van de notariële akte geldt niet voor  een klein aantal ondernemers die een BV met afwijkende statuten wil  oprichten. Naast een notariële akte moeten ondernemers nu ook nog  achttienduizend euro startkapitaal storten voordat hun BV een feit is. Ook deze verplichting  wordt afgeschaft. Een wetsvoorstel daartoe is in behandeling bij de Eerste  Kamer. Door de beide maatregelen dalen de administratieve kosten van het oprichten  van een BV met 90 procent.