Heffing KvK verdwijnt

De jaarlijkse heffing van de Kamer van Koophandel (KvK) verdwijnt per 2013. Dat is de uitkomst van overleg tussen  minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland en de Kamers van  Koophandel.