DigiNotar

Naar aanleiding van de situatie rond de DigiNotar-beveiligingscertificaten is er intensief overleg gevoerd tussen de Belastingdienst, het ministerie van Financi├źn, VNO-NCW, MKB-Nederland, ICT~Office en diverse softwareleveranciers en belastingconsulenten. In het overleg is vastgesteld dat de systemen waarmee ondernemers direct of via hun intermediair aangifte doen ook in deze situatie kunnen blijven functioneren. Het systeem kent voldoende aanvullende waarborgen voor een veilige aangifte. Alle betrokken partijen zijn overeengekomen dat de situatie de komende tijd nauwgezet wordt gemonitord. Indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, wordt in overleg met de betrokken partijen bepaald welke vervolgactie noodzakelijk is. Als zich onverhoopt toch vertragingen voordoen, dan zal de Belastingdienst hier coulant mee omgaan.