Bevestigingsbrieven KvK

De Kamer van Koophandel stopt met het versturen van bevestigingsbrieven met betrekking tot het deponeren van de jaarrekeningen, maar er is een digitaal alternatief. Via www.kvk.nl/publicaties kunt u gratis en op eenvoudige wijze nagaan of de deponering van de jaarrekening verwerkt is. Deze webpagina biedt verder informatie over wisselingen in functionarissen en belangrijke mijlpalen zoals oprichtingen, fusies, splitsingen en ontbindingen. Om deze publicaties uit het handelsregister te kunnen raadplegen, is een gratis toegangscode nodig. Deze is aan te vragen op www.kvk.nl/toegangscode.