Online bijzonder uitstel van betalingen

Bent u ondernemer en is uw bedrijf in de problemen door de coronacrisis? Dan kunt u met een online formulier bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor 3 maanden. Hebt u na die 3 maanden nog langer uitstel nodig? Dan kunt u met hetzelfde formulier een verzoek doen om het bijzonder uitstel van betaling te verlengen [bron: Belastingdienst]. Als u verlening aanvraagt en uw belastingschuld is meer dan € 20.000 moet u aanvullende gegevens verstrekken waaronder een liquiditeitsprognose en een verklaring van een derde-deskundige.