Beperking MKB winstvrijstelling vanaf 2020

De mkb-winstvrijstelling is een percentage van de behaalde winst uit 1 of meer ondernemingen. De vrijstelling bedraagt 14% van de winst waarmee de fiscale winst verlaagd wordt, waardoor u minder belasting verschuldigd bent. Vanaf 1 januari 2020 vindt een beperking op de mkb-winstvrijstelling plaats. Als de ondernemer een inkomen
heeft dat hoger is dan € 68.507, treedt een afbouw op van het tarief waartegen de MKB-winstvrijstelling in mindering gebracht wordt. Deze afbouw is in 2020 gesteld op 3,5%. Tot 2023 zal dit jaarlijks gebeuren. Vanaf 2023 zal het tarief 37,10% zijn.