Voorlopige aanslag 2015

Staatssecretaris Wiebes heeft aangegeven dat de voorlopige aanslag 2015 zal worden gebaseerd op de definitieve gegevens uit 2013, hierdoor is de verwachting van de staatssecretaris dat de voorlopige aanslag 2015 beter aansluit op de definitieve aanslag over 2015. Belastingplichtigen die een voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting 2014 ontvangen met een dagtekening van 1 mei 2015 tot en met 30 juni 2016 krijgen automatisch vier maanden extra de tijd om te betalen. Dit uitstel komt boven op de bestaande termijn van zes weken.