Oninbare vorderingen

Om aanspraak te kunnen maken op teruggaaf van btw, moet de ondernemer aannemelijk maken dat de afnemer niet heeft betaald en ook niet zal betalen. Het teruggaafverzoek moet per brief, binnen een maand na het tijdvak waarin duidelijk is dat de factuur niet meer betaald wordt, verstuurd naar de Belastingdienst. Met het verzoek moeten gegevens worden meegestuurd waaruit blijkt dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen.