Aangifte inkomstenbelasting 2015

De jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting moet in 2015 tussen 1 maart en 1 mei gebeuren. De al jarenlang geldende eis dat het voor 1 april moet, komt te vervallen. Omdat er pas vanaf 1 maart aangifte mag worden gedaan, is de einddatum van 1 april losgelaten. Dat wordt nu 1 mei. Er blijft wel een prikkel om voor 1 april aangifte doen: de garantie dat er voor 1 juli een voorlopige of definitieve aanslag binnenkomt. Die garantie vervalt voor mensen die na 1 april aangifte doen. Er zijn nog enkele uitzonderingen. Mensen mogen nog wel voor 1 maart hun aangifte doen, maar dan moeten hun fiscale dienstverleners gebruik maken van de zogeheten ‘beconregeling’. In het kader van de Hulp bij Aangifte (Huba) mag ook nog voor 1 maart aangifte worden gedaan.

Volgend jaar is er ook nog een aparte regeling voor de circa 5,5 miljoen mensen die over 2014 een naheffing moeten betalen. Die zal gemiddeld 150 euro bedragen, met maxima rond 700 euro. Mensen krijgen vier maanden extra om dit bedrag te betalen, bovenop de gebruikelijke zes weken.