Overgangsregeling gebruikelijk loon

De doelmatigheidsmarge bij het berekenen van het gebruikelijk loon moet per 1 januari 2015 omlaag van 30% naar 25%. Het kabinet heeft laten weten per diezelfde datum niet alle afspraken collectief op te zeggen. De BV moet een nieuwe afspraak maken voor het gebruikelijk loon indien de geldigheidsduur van de lopende afspraak verloopt of op het moment dat de inspecteur zelf contact opneemt met de BV. Zolang feiten en omstandigheden gelijk blijven, behoeft er niet gewijzigd te worden. Juist in het voorgestelde overgangsrecht was er wel het risico van een correctie.