Buitenlandse BTW terugvragen

Ondernemingen die facturen met btw uit andere EU-landen hebben ontvangen, kunnen deze in de regel terugvragen. Voor facturen uit 2013 moeten deze teruggaafverzoeken vóór 1 oktober 2014 zijn ingediend. U kunt btw terugvragen uit een ander EU-land als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd,
  • U bent geen btw verschuldigd in het land van teruggaaf, en
  • U gebruikt de goederen en diensten waarop de btw-facturen zien, voor met btw belaste bedrijfsactiviteiten.

Doet u een verzoek na afloop over een heel kalenderjaar, danwel een periode eindigend op 31 december? Dan moet het BTW-bedrag ten minste € 50 zijn. Doet u een verzoek tijdens een kalenderjaar, over een periode van minimaal 3 maanden? Dan moet het BTW-bedrag ten minste € 400 zijn. U kunt per land maximaal 5 keer per jaar een verzoek indienen.