Werkkostenregeling

In de brief die staatssecretaris Wiebes van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer stuurt, staan een aantal herziene maatregelen ten aanzien van de werkkostenregeling die de administratieve lasten voor werkgevers terugdringen en de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst verbeteren. De maatregelen worden meegenomen in het Belastingplan 2015, de Belastingdienst is nog steeds voornemens om de werkkostenregeling per 1 januari 2015 te laten ingaan.De herziening ziet van de werkkostenregeling ziet onder meer op het onderscheid in fiscale behandeling tussen computers, smartphones en tablets welke is weggenomen. Ook hoeft een werkgever nog maar één keer per jaar vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting in het kader van de WKR is. Een derde in het oog springende vereenvoudiging betreft het keuzeregime. De vrije ruimte zal worden verlaagd van 1,5% naar 1,2% van de totale loonsom van een bedrijf.