Kortlopend uitstel van betaling

Een ondernemer kan, zonder nader onderzoek en op schriftelijk of telefonisch verzoek, uitstel van betaling krijgen gedurende maximaal vier maanden indien de schuld minder dan € 20.000 bedraagt, er geen dwangbevelen zijn betekend, er geen sprake is van een aangifteverzuim en er geen vergrijpboete is opgelegd. Kortlopend uitstel is – in tegenstelling tot de twee hiervoor genoemde vormen van uitstel – ook mogelijk voor de Motorrijtuigenbelasting. Als de ondernemer het kortlopend uitstel van betaling heeft benut, komt hij niet meer in aanmerking voor een andere vorm van uitstel van betaling voor die belastingaanslag.