Internetadres ANBI’s

Sinds 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor ANBI’s; zij moeten onder
andere een aantal gegevens via het internet publiceren. Als een ANBI haar internetadres niet voor 1 juli aan de Belastingdienst doorgeeft, trekken zij met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 de ANBI-status in. Daardoor kunnen de instellingen niet meer gebruikmaken van een aantal fiscale voordelen.