Administratieplicht

De administratieplicht houdt ook in dat de administratieplichtige afdoende maatregelen treft om zijn gegevensdragers te beveiligen en op te slaan. Als door gevolg van computerstoringen een wezenlijk onderdeel van de administratie niet meer beschikbaar is en de ondernemer heeft een deugdelijke back-up van de administgratie niet voor handen, dan komt dit voor rekening van de onderneming. De onderneming voldoet namelijk niet aan de eisen inzake de administratie- en bewaarplicht (artikel 52 AWR). Meer informatie: Rechtbank Noord-Holland, 14 mei 2014.