Periodieke schenkingen

Met zijn brief van 28 mei jl. heeft staatssecretaris Weekers van
Financiën een alternatief voorgesteld voor de notariële akte bij periodieke
schenkingen. Vanaf 1 januari 2014 moet het mogelijk zijn om de schenking met
een door de Belastingdienst aan te bieden model-schenkingsovereenkomst te
regelen.