Overgangstermijn eigen woning

Vanaf 2013 is het niet meer mogelijk een nieuwe kapitaalverzekering
eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW), of beleggingsrecht eigen
woning (BEW) aan te gaan. Onder voorwaarden wordt de overgangstermijn die tot 1
april 2013 liep, verlengd tot en met 31 december 2013.