Wegenbelasting oldtimers

De afspraken uit het regeerakkoord over motorrijtuigenbelasting voor  oldtimers worden versoepeld. In de nieuwe plannen wordt de leeftijdsgrens voor belastingvrije benzineauto’s opgetrokken naar 40 jaar. Voor benzineauto’s ouder dan 26 jaar komt er een zogeheten  ‘kwarttarief’, met een maximum van 120 euro per jaar. Ze mogen dan  alleen in de winter niet rijden. Diesels en lpg-auto’s zijn uitgezonderd  van het kwarttarief. Verder komt er een overgangstermijn voor personen- en bestelauto’s  die rijden op benzine, voor motorfietsen, bussen en vrachtauto’s ouder  dan 26 jaar. Diesels en lpg-auto’s krijgen geen overgangsregeling. Wel  gaat ook hier de leeftijdsgrens naar 40 jaar.