Bezwaar pseudo-eindheffing

Op basis van gesprekken met koepelorganisaties van fiscaal dienstverleners verwacht de Belastingdienst veel bezwaren tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2013 (crisisheffing). Om deze bezwaren snel te kunnen behandelen, heeft de Belastingdienst een centraal adres ingesteld: Belastingdienst Postbus 116 6400 AC Heerlen. De Belastingdienst overweegt om bezwaren tegen de pseudo-eindheffing hoog loon onder voorwaarden en met toestemming van werkgevers aan te houden totdat de Hoge Raad heeft geoordeeld. Op dit moment vindt hierover overleg plaats met de koepelorganisaties. De Belastingdienst maakt de voorwaarden bekend zodra deze zijn vastgesteld.