Waadi

De registratieplicht Waadi geldt ook voor DGA’s die zich uitlenen via hun Besloten Vennootschap. Dit blijkt uit de reactie van minister Asscher van Sociale Zaken op een brief van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) over de registratieplicht in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) in relatie tot ZZP’ers.