Recht op hypotheekrenteaftrek

Wie na 1 januari 2013 een hypotheek heeft afgesloten en een betalingsachtestand krijgt, kan het recht op hypotheekrente aftrek verliezen. Sinds begin dit jaar zijn huizenbezitters verplicht om de hypotheek minimaal annuïtair af te lossen. Bij een betalingsachterstand gebeurt dat niet, en dat maakt in zoverre niet uit als deze wanbetalers hun achterstand in het volgende kalenderjaar inhalen. Dan behouden zij het recht op hypotheekrenteaftrek. Huizenbezitters die aannemelijk kunnen maken het aflossingsschema niet te kunnen volhouden, hebben zelfs tot vier jaar de tijd om een nieuw aflossingsschema vast te stellen, mits de bank akkoord gaat.