Suppletie omzetbelasting

Als u vaststelt dat u een bedrag van meer dan € 1000 te veel of te weinig
omzetbelasting hebt betaald, moet u gebruik maken van het formulier ‘suppletie
omzetbelasting’. Tot 1 oktober hadden wij hiervoor 2 formulieren: 1 voor
tijdvakken tot 31 december 2009 en 1 voor tijdvakken vanaf 1 januari 2010. Deze
formulieren vervallen in oktober 2012. U kunt het formulier downloaden op de website van de Belastingdienst: formulier suppletie omzetbelasting.