Elektronisch gewaarmerkt uittreksel

Als u staat ingeschreven in het Handelsregister heeft u recht op één gratis elektronisch gewaarmerkt uittreksel per kalenderjaar. Een elektronisch (digitaal) gewaarmerkt uittreksel is juridisch gelijk aan een papieren variant. Voor meer informatie gaat u naar de website van de kamer van koophandel.