Loonstrookje 2013

De invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip (ULB) moet ervoor zorgen dat vanaf 2013 het loonstrookje eenvoudiger wordt. Met deze nieuwe wet wordt één loonbegrip ingevoerd voor de heffing van premies, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Het belangrijkste verschil ten opzichte van de huidige loonstrook is dat medewerkers in 2013 niet langer een bijdrage hoeven te betalen aan de Zorgverzekeringswet (ZVW). Deze kosten komen volledig voor rekening van de werkgever waardoor medewerkers hier niet langer belasting over betalen.