Winstbox 2015

In het onlangs gepresenteerde regeerakkoord is aangekondigd dat in 2015 een winstbox in de inkomstenbelasting wordt ingevoerd. De gedachtevorming over een winstbox is al enige tijd gaande. De opmerkingen in het regeerakkoord daarover zijn hoogst interessant, mede omdat de winstbox een opbrengst voor de schatkist moet genereren van een half miljard euro. Het is niet uit te sluiten dat de belastingdruk voor de zelfstandigĀ ondernemer daardoor zal stijgen.