Regeerakkoord

De fractievoorzitters Rutte en Samsom hebben op 29 oktober 2012 het regeerakkoord gepresenteerd. Het regeerakkoord is als pdf document te downloaden via bijgevoegde link: regeerakkoord 29 oktober 2012.