IBAN 1 februari 2014

Het is de bedoeling dat er in Europa één gezamenlijk betaalmarkt ontstaat, zodat men in het gebied overal op dezelfde manier kan betalen. Anders gezegd: er komt een Single Euro Payments Area (SEPA). In dat kader dienen alle bedrijven en ook particulieren uiterlijk per 1 februari 2014 een IBAN  te gebruiken. Vooral voor bedrijven  is het belangrijk dat men op tijd de nodige maatregelen neemt om over te kunnen gaan op de nieuwe standaard.