Crisisheffing 2013

Werkgevers moeten in 2013 een eenmalige crisisheffing betalen van 16 procent over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (inclusief bonus) dat zij in 2012 aan een werknemer hebben betaald, voor zover dat loon hoger is dan € 150.000. De eenmalige crisisheffing treft uitsluitend de werkgevers van werknemers met inkomsten uit tegenwoordige arbeid. Andere belastingplichtigen met een inkomen boven de € 150.000 zoals ondernemers met een eenmanszaak of vermogende particulieren blijven buiten schot.