Bezwaar BTW privé gebruik

Bezwaarprocedure btw-heffing privégebruik auto

Bedrijven mogen de btw die zij betalen voor het zakelijk gebruik van leaseauto’s of van (bestel)auto’s die eigendom zijn van het bedrijf, aftrekken van het btw-bedrag dat zij moeten afdragen aan de fiscus. Maar wanneer een zakelijke auto ook deels privé wordt gebruikt, mag een deel van die btw niet worden afgetrokken. Er moet dus een correctie worden aangebracht op de in aftrek gebrachte btw. Tot 1 juli 2011 werd de hoogte van deze correctie (meestal) vastgesteld op 12 procent maal de bijtelling voor de inkomstenbelasting/loonbelasting. Omdat de inkomstenbelasting een onderscheid maakt tussen milieuvriendelijke en niet- of minder milieuvriendelijke auto’s, was voor het privégebruik van de auto meer btw verschuldigd naarmate de auto milieuonvriendelijker was. Volgens een uitspraak van Rechtbank Haarlem op 1 juni 2011 is dit niet meer toegestaan. Door deze uitspraak is er per 1 juli 2011 een nieuwe regeling van kracht geworden. Sindsdien wordt niet de btw-aftrek beperkt, maar wordt de (volledige) btw-aftrek in stand gelaten en 19 procent btw geheven over de kosten die samenhangen met het privégebruik van de (bestel)auto. Voor de eerste helft van het jaar is het onderscheid tussen milieuvriendelijke en milieuonvriendelijke auto’s een punt van bezwaar. Voor het tweede halfjaar bestaan bezwaren tegen het toepassen van de ‘oude’ en ‘nieuwe’ regeling op dezelfde (bestel)auto, de (hoogte van de) heffing over het privégebruik van (bestel)auto’s die ouder zijn dan vijf jaar, (operational) leaseauto’s en (bestel)auto’s waarvoor het personeel een eigen bijdrage betaalt.

Tot slot: een bezwaar moet worden ingediend binnen zes weken na voldoening van de op aangifte verschuldigde btw. De btw voor van het privégebruik wordt betaald in de aangifte over december 2011 dan wel vierde kwartaal 2011 en moet uiterlijk op 31 januari aanstaande door de Belastingdienst zijn ontvangen. De termijn van zes weken gaat in op de dag dat de btw aan de Belastingdienst is voldaan.