Vertraging aanslagen inkomstenbelasting

Er is vertraging ontstaan in het opleggen van een voorlopige of definitieve aanslag voor het kalenderjaar 2021. De Belastingdienst heeft ruim 36.600 burgers die voor 1 april aangifte hebben gedaan, een brief gestuurd waarin ze laten weten dat ze meer tijd nodig hebben voor hun voorlopige en/of definitieve aanslag. Geldt dat ook voor uw aangifte? Dan heeft u hierover een brief gekregen van de Belastingdienst met kenmerk CAP/UCF/22/391. Dat de Belastingdienst meer tijd nodig heeft, heeft inhoudelijk niets te maken met uw aangifte [bron: Belastingdienst].