Afschaffing Fiscale OudedagsReserve (FOR)?

Als het aan het kabinet ligt wordt de fiscale oudedagsreserve (FOR) per 1 januari 2023 afgeschaft. Met ingang van 1 januari 2023 kunnen zelfstandig ondernemers niet meer fiscaal gefaciliteerd pensioen opbouwen door middel van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Dit staat in de Voorjaarsnota 2022. De afschaffing is nog niet definitief, de verwachting is dat we op Prinsjesdag hieromtrent meer weten.