Box 3 bezwaar

De Hoge Raad heeft op vrijdag 20 mei 2022 uitspraak gedaan over het box 3-vraagstuk. De vraag was of mensen die geen bezwaar maakten tegen box 3-inkomen ook rechtsherstel zouden moeten krijgen, terwijl de belastingaanslag op 24 december 2021 onherroepelijk vaststond. De Hoge Raad oordeelde dat er in dit geval geen recht is op rechtsherstel en ook niet op ambtshalve vermindering van de aanslag. Het kabinet gaat de uitspraak van de Hoge Raad bestuderen, en neemt uiterlijk met Prinsjesdag – 20 september 2022 – een besluit [bron: Belastingdienst].