Box 3

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de manier waarop vermogen in box 3 wordt belast in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Volgens de uitspraak mag alleen het werkelijk rendement op het vermogen worden belast. De uitspraak is geldend recht vanaf 24 december 2021 en geldt dus ook voor alle belastingaanslagen die op of na 24 december 2021 worden opgelegd. De uitspraak kan nog niet in de lopende processen en onze ICT-systemen worden verwerkt. Daarom worden er op dit moment geen definitieve aanslagen verstuurd aan de mensen met box 3-vermogen. Dit geldt niet als een aanslag dreigt te verjaren of als er een belang is voor de belastingplichtige. Deze aanslagen worden hersteld zodra er duidelijkheid is. U hoeft daarvoor nu niets te doen.