corona: administratieve lasten verlichting

Minister Koolmees (SZW) heeft zes maatregelen voorgesteld waarmee de administratieve lasten rondom de NOW-controle kunnen worden verlicht.

  1. Verhoging drempelbedrag derden verklaring naar € 40.000
  2. Beperking werkzaamheden indien de financiële administratie reeds door een deskundige wordt verwerkt
  3. Controle NOW 3 en NOW 4 kunnen gezamenlijk plaatsvinden
  4. Inhoudelijke aanpassingen van de Standaard 3900N
  5. Gebruikmaking van een groepsaccountant wordt uitgebreid
  6. Verlichting voor aanvragen op werkmaatschappij niveau

Voor zover de voorstellen aanpassing van de NOW-regeling(en) en het accountantsprotocol vergen, is het niet mogelijk om dat met terugwerkende kracht voor NOW 1 en 2 te doen, geeft de minister aan. Het betreft: