Ontwikkeling vpb tarief en schijven

Het lage tarief van de vennootschapsbelasting wordt voor het boekjaar 2021 verlaagd van 16,5% naar 15%. Daarnaast zullen meer MKB-bedrijven in de komende jaren dit lagere tarief betalen. Voor 2020 geldt het tarief van 16,5% tot € 200.000. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000. In 2022 zal deze grens verder verhoogd worden naar € 395.000.