Fiscale coronareserve

Een verlies over 2020 kunt u verrekenen met de winst over 2019 (carry back). Maar dat kan pas nadat u aangifte hebt gedaan over 2020. Ook moet u al een definitieve aanslag over 2019 hebben gekregen. Er kan dus veel tijd overheen gaan voordat u het verlies echt kunt verrekenen. Daarom mag u het verwachte verlies over 2020, voor zover dat verband houdt met de coronacrisis, al in 2019 aftrekken. U doet dat door een zogenoemde coronareserve te vormen [bron: Belastingdienst]. Het bedrag dat u toevoegt aan de coronareserve, mag niet hoger zijn dan uw winst over 2019. Na het vormen van de reserve, kunt u vragen om een nadere (lagere) voorlopige aanslag over 2019. De fiscale coronareserve valt in 2020 verplicht en volledig vrij.

De coronareserve vermindert de winst over 2019. Hebt u verrekenbare verliezen uit het verleden? Door het vormen van de reserve vermindert u de winst over 2019. Het is mogelijk dat u daardoor minder verlies kunt verrekenen, of dat er oude verliezen verdampen.