Wet DBA

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020. Deze opschorting betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen.