Wet- en regelgeving 2018

In 2018 kunt u te maken krijgen met wijzigingen in wetten en regelingen. De belangrijkste veranderingen staan vermeld op de site van de Belastingdienst. Op dit moment zijn nog niet alle definitieve wijzigingen bekend.