Data KvK

De Kamer van Koophandel (KvK) gaat alle ondernemers de mogelijkheid geven om per jaar dertig gratis inzages te krijgen in ondernemingen die in het Handelsregister staan. Daarnaast stelt de KvK kosteloos twee geanonimiseerde sets met open data beschikbaar waarmee gebruikers analyses en bijvoorbeeld apps kunnen maken.