btw oninbare debiteuren

Als u een factuur stuurt aan uw klanten, dient de verschuldigde omzetbelasting aan de Belastingdienst te worden voldaan. Indien op een later moment blijkt dat de vergoeding (deels) niet is ontvangen en ook niet zal worden ontvangen, bestaat een recht op teruggaaf van de reeds voldane omzetbelasting. Op basis van de huidige wet kan de omzetbelasting alleen worden teruggevraagd wanneer de vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. Het kabinet is voornemens deze regels, alsook de regels voor de teruggaaf van energiebelasting bij oninbare vorderingen, per 1 januari 2017 te vereenvoudigen.