Eigen bijdrage bijtelling auto

Zonder bijtelling autokostenfictie geen aftrek privé-bijdrage: Als er bij een werknemer sprake is van een bijtelling voor de auto van de zaak op zijn loonstrook, kan de door hem betaalde eigen bijdrage hierop ook in mindering gebracht worden. Als er geen bijtelling plaatsvindt, kan de eigen bijdrage ook niet als negatief loon in de aangifte inkomstenbelasting naar voren komen. Het Hof Den Haag heeft dit onlangs weer bevestigd. In deze procedure kwam naar voren dat de werknemer aan een deel van de aanschafkosten had meebetaald. Vervolgens was er aan hem voor deze auto een ‘verklaring geen privégebruik’ afgegeven. Op de loonstrook kwam dus geen bijtelling voor. Dat de werkenmeer een duurdere auto had gekregen dan normaal, was zijn eigen vrije keuze. Maar indien de werknemer zich niet kan onttrekken aan een duurdere auto en een bijbetaling daarvan is er wel een aftrekpost als negatief loon. Als er bij een werknemer sprake is van een bijtelling voor de auto van de zaak op zijn loonstrook, kan de door hem betaalde eigen bijdrage hierop ook in mindering gebracht worden. Als er geen bijtelling plaatsvindt, kan de eigen bijdrage ook niet als negatief loon in de aangifte inkomstenbelasting naar voren komen.