Ingangsdatum criteria wettelijke controle

Op dit moment ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer waarin wordt voorgesteld om de criteria voor wettelijke controle te verhogen. De grensbedragen veranderen voor kleine rechtspersonen als volgt:

  • Waarde activa wordt € 6 miljoen (nu € 4,4 miljoen)
  • Netto omzet wordt € 12 miljoen (nu € 8,8 miljoen)
  • Het aantal werknemers blijft ongewijzigd (50).

Toepassing voorschriften wetsvoorstel
Volgens het wetsvoorstel kunnen de voorschriften worden toegepast op jaarrekeningen, bestuursverslagen en verslagen zoals bedoeld in artikel 392a. De Memorie van Toelichting geeft expliciet  toestemming om de nieuwe voorschriften over het boekjaar 2015 toe te passen. Dit betekent dat bij eerdere toepassingen van de nieuwe voorschriften over het boekjaar 2015 ook de nieuwe grensbedragen van toepassing zijn op boekjaar 2015. Zie ook: criteria wettelijke controle.