Wet Werk en Zekerheid

Vanaf 1 juli 2015 zijn een aantal grote wijzigingen in de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. De Wet werk en zekerheid wijzigt maatregelen op 3 terreinen. Het versterkt de rechtspositie van flexwerkers, ontslag(procedures) wijzigen en de WW wordt er meer op gericht om mensen weer snel aan het werk te krijgen.