Rendement 4% box 3

Veel mensen hebben bezwaar gemaakt tegen de aanslag. Zij zijn het er niet mee eens dat zij belasting moeten betalen over een verondersteld rendement van 4% over hun spaargeld. Zij vinden dat veronderstelde rendement te hoog als het om spaargeld gaat.

De Belastingdienst heeft besloten deze kwestie via een speciale procedure aan de hoogste rechter voor te leggen. Als de hoogste rechter vindt dat een verondersteld rendement van 4% over spaargeld inderdaad te hoog is, dan past de Belastingdienst alle aanslagen met een dagtekening van 14 mei 2015 of later automatisch aan. Dat doen zij ook als u geen bezwaar hebt gemaakt.