ANBI publicatieplicht

Per 1 januari 2014 is de elektronische publicatieplicht voor ANBI’s in werking getreden. Eén van de gegevens die fondswervende ANBI’s met ingang van deze datum op het internet moeten publiceren betreft de publicatie van ten minste de (verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting (financiële verantwoording). Voor vermogensfondsen en kerkgenootschappen gelden aangepaste regels. Zij hoeven geen balans te publiceren, maar daarvoor in de plaats wel een overzicht van de bestedingen en een winst- en verliesverrekening.