5 mei 2015

Bevrijdingsdag is weliswaar een nationale feestdag, maar geen betaalde verlofdag. De wetgever is van mening dat werkgever en werknemers hier onderling een regeling over moeten treffen in de cao, bedrijfsreglement of in de individuele arbeidsovereenkomst. Als één van uw klanten onder een cao valt, dan is het goed om deze er eerst op na te slaan. Sommige cao’s bepalen bijvoorbeeld dat werknemers eens in de vijf jaar vrij zijn op 5 mei. Als er geen cao van toepassing is, dan kan er in het bedrijfsreglement of in de individuele arbeidsovereenkomst een bepaling over zijn opgenomen. Als er niets is bepaald, dan bestaat er derhalve geen recht voor werknemers om vrij te zijn. Natuurlijk kunnen werknemers in onderling overleg wel een verlofdag opnemen, maar dan wordt deze afgeschreven van het individuele verlofsaldo.