WWZ per 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 krijgen werkgevers te maken met de eerste wijzigingen. Vanaf 1 juli 2015 volgen andere belangrijke wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht, invoering transitievergoeding en flexibele arbeid (ketenregeling).De belangrijkste wijzigingenĀ  die vanaf 1 januari 2015 van kracht worden zijn door Auxilium Adviesgroep weergegeven.