box-hoppen

Volgens de Belastingdienst zijn er jaarlijks enkele honderden mensen die grote bedragen tegen het einde van het kalenderjaar van hun bankrekening opnemen om dit aan het begin van het volgende jaar weer terug te storten. De Belastingdienst stuurt deze zogenaamde ‘saldinisten’ een brief om hen erop te wijzen dat contant geld, boven een bepaald bedrag, ook in box 3 moet worden aangegeven. De Belastingdienst voegt inderdaad de daad bij het woord door ‘het box-hoppen’ te willen bestraffen in een periode van drie maanden voor en drie maanden na 31 december. Immers dit was één van de uitgangspunten in 2001 bij de invoering van de Wet IB 2001.