Schenkingsvrijstelling eigen woning niet verlengd

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 100.000 is per 1 oktober 2013 ingevoerd als een tijdelijke maatregel om het herstel op de woningmarkt te bevorderen. De vrijstelling is eenvoudig van opzet, er geldt maar één voorwaarde: de begiftigde moet het geschonken bedrag (tot maximaal € 100.000) gebruiken voor de koop, verbouwing of onderhoud van een eigen woning, ofwel om de eigenwoningschuld of restschuld (deels) af te lossen. Andere voorwaarden zijn er niet: iedereen kan iedereen € 100.000 belastingvrij schenken, mits de verkrijger dat geld maar voor de eigen woning gebruikt. De vrijstelling is tijdelijk en geldt tot 1 januari 2015.