Werknemerspensioen

De wijzigingen binnen de pensioenwetgeving van 2014 en 2015 treffen niet alleen de pensioenregeling van de DGA maar ook die van de ‘gewone’ werknemer. Deze pensioenregelingen moeten worden getoetst aan het nieuwe fiscale kader van de Wet Versobering pensioen. Daarnaast verandert voor beschikbare premieregelingen ook de wijze van financieren. Vanaf 2015 moeten deze regelingen uitgaan van een  netto premiestaffel  voor de opbouw pensioenkapitaal met daarnaast een opslag voor kosten en risicodekking.